Salgsbetingelser

Versjon: 2016-05-01

Generelt

Ethvert kjøp forutsetter at kjøper godtar og etterlever til enhver tid Brettbokas bruksvilkår i tillegg til salgsbetingelsene som er gitt i dette dokumentet.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med opplysninger gitt av kjøper via nettstedet brettboka.no, samt elektroniske kvitteringer fra selger, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på brettboka.no er bare tilgjengelig på norsk.

Kjøper må ha fylt 18 år for å kunne handle på brettboka.no.

Nettbutikk

Ved kjøp av produkter i seksjonen Nettbutikk på brettboka.no, er selger Brettboka AS (org.nr. 998 933 218). Kjøper identifiserer seg gjennom å logge inn med sin registrerte brukerkonto i forkant av betaling. Det er en forutsetning for kjøp at kjøpers registrerte brukerkonto inneholder korrekte opplysninger. Kjøp skjer ved at kjøper går til nettstedet brettboka.no og navigerer til seksjonen Nettbutikk. Deretter plasserer kjøper ønskede produkter i sin handlekurv. Opplysninger om merverdiavgift står oppgitt som del av produktopplysningene. Fra handlekurven bekreftes kjøpet ved at kjøper går videre til betaling og oppgir betalingsopplysninger. Etter vellykket betaling er kjøpet fullført, og kjøper mottar kvittering for kjøpet fra selger, samt instruksjoner for hvordan kjøpte produkter kan aksesseres. Kvitteringen og instruksjonene for produktaksess sendes elektronisk til kjøpers oppgitte e-postadresse og/eller gjøres tilgjengelig for kjøper på annen måte. Kjøper har ingen angrerett på kjøpet.

Kjøp via seksjonen Nettbutikk på brettboka.no anses som forbrukerkjøp dersom kjøper er en privatperson som kjøper produkter kun til privat bruk. Alle andre kjøp på brettboka.no er ikke forbrukerkjøp og omfattes derfor ikke av lovbestemmelser som regulerer forbrukerkjøp. Forbrukerkjøp er bl.a. regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Forbrukers rettigheter og plikter ved slikt kjøp kan søkes opp på nettstedet lovdata.no.

Bestilling for skoler

Ved kjøp i seksjonen Bestilling for skoler på brettboka.no, er selger det enkelte forlag som fremgår av produktopplysningene. Brettboka AS (org.nr. 998 933 218) fungerer i denne situasjonen kun som formidler av kjøpsopplysninger mellom kjøper og selger. Kjøper identifiserer seg selv og den skole/organisasjon vedkommende representerer ved å logge inn med sin registrerte brukerkonto i forkant av bekreftelse av kjøpet, og innestår for at han/hun har juridisk og avtalemessig rett til å foreta kjøp på vegne av skolen/organisasjonen. Det er en forutsetning for kjøp at alle opplysninger som oppgis av kjøper er korrekte. Brettboka kan godkjenne eller nekte hver enkelt kjøpers mulighet til å foreta kjøp i seksjonen Bestilling for skoler. Kjøp skjer ved at kjøper går til nettstedet brettboka.no og navigerer til seksjonen Bestilling for skoler. Deretter plasserer kjøper ønskede produkter i sin handlekurv. Opplysninger om merverdiavgift står oppgitt som del av produktopplysningene. Fra handlekurven bekreftes kjøpet ved at kjøper går videre til bekreftelsestrinnet. Etter kjøpers bekreftelse oversendes kjøpsopplysningene til selger (forlag), og informasjon om hvordan kjøpte produkter kan aksesseres gjøres tilgjengelig for kjøper elektronisk. Selger (forlag) sender faktura til kjøper. Kjøper har ingen angrerett på kjøpet.

Kjøp via seksjonen Bestilling for skoler på brettboka.no er ikke forbrukerkjøp, og omfattes derfor ikke av lovbestemmelser som regulerer forbrukerkjøp.

Produktlisens

Alle produkter som kjøpes via brettboka.no leveres i form av og er underlagt følgende brukslisens: Hvert kjøpte produkteksemplar representerer en tidsbestemt rett for én (1) bestemt person til elektronisk tilgang til produktets innhold (bokinnholdet) via nettstedet brettboka.no og/eller via den installerbare programvare som Brettboka måtte tilby til enhver tid. Hver person kan maksimalt benytte sin bruksrett for et produkt på inntil to (2) elektroniske enheter samtidig. Bruksrettens tidsbegrensing fremgår av produktopplysningene for hvert enkelt produkt på brettboka.no på kjøpstidspunktet. Produktet skal kun brukes slik det er tiltenkt av Brettboka. Kopiering og/eller spredning av hele eller deler av produktinnholdet er ikke under noen omstendighet tillatt, bortsett fra tekstkopiering begrenset til et ubetydelig, lavt antall ord til bruk i personlige notater for de produkter hvor tekstkopieringsfunksjon er tilgjengelig. Ethvert brudd eller forsøk på brudd på disse betingelsene kan medføre utestengelse og/eller tilbaketrekkelse av bruksrett og produkttilgang uten varsel og uten betalingsrefusjon. Misbruk kan medføre rettslig ansvar overfor Brettboka AS, forlag, skoler og organisasjoner.

Angrerett på elektroniske produkter

Det er ikke angrerett på kjøp av elektroniske produkter gjennom brettboka.no.

Sikkerhet og personvern

Din sikkerhet er viktig for oss, og du kan stole på at du handler trygt på brettboka.no. Vi behandler kun personopplysninger du oppgir til oss eller som din skole/organisasjon oppgir til oss. Vi krypterer all kommunikasjon som omhandler sensitive opplysninger, herunder personopplysninger og kortnummer. Vi har avtale med etablert leverandør av betalingstjenester for sikker behandling og autorisering av kortopplysninger. Kort som er meldt på avveie blir automatisk avvist.

Kontaktopplysninger

Har du spørsmål vedrørende kjøp, priser, produkter, eller lignende, kan du lese om dette under seksjonen Om BrettBoka eller du kan ta kontakt med kundestøtte på e-post.