Bruksvilkår

Versjon: 2016-05-01

Generelt

Brettboka er en tjeneste for kjøp og bruk av elektroniske bøker. Tjenesten består av nettstedet brettboka.no og en samling installerbare programmer (apper). Eier og tilbyder av tjenesten er Brettboka AS (org.nr. 998 933 218).

Bruk av tjenesten forutsetter at brukeren godtar og etterlever til enhver tid bruksvilkårene som er gitt i dette dokumentet. Personer under 15 år må lese og godta bruksvilkårene sammen med en forelder eller foresatt.

Ved kjøp av produkter gjelder salgsbestingelsene i tillegg til bruksvilkårene.

Bruksvilkårene for tjenesten kan bli endret i fremtiden. Du som bruker av tjenesten er ansvarlig for at du til enhver tid er kjent med vilkårene. I tilfelle vilkårene endres vesentlig vil Brettboka kunngjøre dette for registrerte brukere via e-post.

Brukerdata

Som bruker av tjenesten skal du oppgi korrekte opplysninger. Brettboka lagrer de opplysninger du oppgir, samt opplysninger som er relevante for å kunne identifisere legitim bruk av tjenesten (herunder din IP-adresse). I tillegg lagres eventuelle opplysninger som er gitt via din skole/organisasjon. Opplysningene deles ikke videre til tredjepart med mindre du har bedt oss om dette, eller det er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg, eller hvis det følger av lovverket.

Tjenesten benytter informasjonskapsler (cookies) til å fasilitere funksjoner for innlogging og handlekurv, samt til å måle trafikk på nettstedet brettboka.no.

Brettboka kan sende e-post til e-postadresser du oppgir, i forbindelse med viktige nyheter eller hendelser som er av betydning for deg som bruker av tjenesten.

Dersom du ikke har noen aktive produktlisenser og ønsker å bli slettet fra tjenesten, vennligst send en e-post til kundestøtte.

Tillatt bruk

Alle produkter som brukes gjennom tjenesten er underlagt følgende brukslisens: Hvert enkelt produkteksemplar representerer en tidsbestemt rett for én (1) bestemt person til elektronisk tilgang til produktets innhold (bokinnholdet) via nettstedet brettboka.no og/eller via den installerbare programvare som Brettboka måtte tilby til enhver tid. Hver person kan maksimalt benytte sin bruksrett for et produkt på inntil to (2) elektroniske enheter samtidig. Bruksrettens tidsbegrensing fremgår av produktopplysningene for hvert enkelt produkt på brettboka.no på kjøpstidspunktet. Produktet skal kun brukes slik det er tiltenkt av Brettboka. Kopiering og/eller spredning av hele eller deler av produktinnholdet er ikke under noen omstendighet tillatt, bortsett fra tekstkopiering begrenset til et ubetydelig, lavt antall ord til bruk i personlige notater for de produkter hvor tekstkopieringsfunksjon er tilgjengelig. Ethvert brudd eller forsøk på brudd på disse betingelsene kan medføre utestengelse og/eller tilbaketrekkelse av bruksrett og produkttilgang uten varsel og uten betalingsrefusjon. Misbruk kan medføre rettslig ansvar overfor Brettboka AS, forlag, skoler og organisasjoner.

Immaterielle rettigheter

Produktinnhold som gjøres tilgjengelig via Brettboka (bl.a. bokinnhold og redaksjonelt innhold inkludert tekster, bilder, illustrasjoner og logoer) tilhører de respektive forlag som utgir produktene og deres lisensgivere. Alt innhold som forlagene gjør tilgjengelig via Brettboka eller som på annen måte er del av forlagenes produkter, er beskyttet av relevante lover, først og fremst Åndsverkloven og Varemerkeloven. Det er ikke tillatt å gjenbruke innhold på andre måter eller i andre sammenhenger enn slik innholdet gjøres tilgjengelig gjennom denne tjenesten. Brukere av tjenesten er selv ansvarlige for å påse at innhold som legges inn og/eller gjøres tilgjengelig for andre gjennom Brettboka, ikke bryter med andres rettigheter.

Sikkerhetskopiering

Brettboka er ikke ansvarlig for eventuelt tap av data som måtte oppstå på brukerens elektroniske enheter. Brukeren er selv ansvarlig for å ivareta forsvarlig sikkerhetskopiering av egne data.

Kontaktopplysninger

Har du spørsmål vedrørende tjenesten, kan du lese om dette under seksjonen Om BrettBoka eller du kan ta kontakt med kundestøtte på e-post.